https://katalog.hgb-leipzig.de/Record/0001844774 Mieszalski, Stefan:
Interakcje w klasie szkolnej : O społecznym funkcjonowaniu nauczyciela i uczniów w szkole podstawowej / Stefan Mieszalski. — Warszawa : Wyd. Uniw. Warszawskiego, 1990. — 258 S. : graph. Darst.
Text poln.
ISBN 8323003254, 9788323003250