https://katalog.hgb-leipzig.de/Record/ai-28-a0b3a3dd390742a3a6d3e4c54c4d1283 Janina Bieniarzówna:
Rev. prof. Bolesław Przybyszewski’s youth. 1998. — 4-5.