Li jie, quan shi yu ru jia chuan tong, Li lun pian / Liu Shuxian ... zhu bian
理解, 詮釋與儒家傳統 : Theoretical reflection

Weitere Verfasser: 1934-2016 [HerausgeberIn]
Format: Buch
veröffentlicht: Tai bei: Zhong yang yan jiu yuan, Zhong guo wen zhe yan jiu suo, Minguo 96 [2007]
Umfang: 283 S.
Ausgabe: Chu ban
Gesamtaufnahme:
Schlagworte:
Buchumschlag
Gespeichert in:

STANDORT-Informationen erhalten Sie hier: