Li jie, quan shi yu ru jia chuan tong, Ge an pian / Li Ming hui ... zhu bian
理解, 詮釋與儒家傳統 : Case studies

Weitere Verfasser: 1953- [HerausgeberIn]
Format: Buch
veröffentlicht: Tai bei: Zhong yang yan jiu yuan Zhong guo wen zhe yan jiu suo, Minguo 97 [2008]
Umfang: ii, 348 S.
Ausgabe: Chu ban
Gesamtaufnahme:
Schlagworte:
Buchumschlag
Gespeichert in:

STANDORT-Informationen erhalten Sie hier: