Ming Qing yi lai shan shu cong bian : = Chinese morality books since the Ming and Qing dynasties
明清以來善書叢編

Weitere Verfasser: 1963- [HerausgeberIn] ; 1966- [HerausgeberIn] ; 1966- [HerausgeberIn] ; [HerausgeberIn]
Verfasserangabe: Wang Jian chuan, Ke Ruo pu (Philip Clart), Hou Chong, Fan Chun wu zhu bian
Format: Mehrbändiges Werk
veröffentlicht: Taibei: Shin Wen Feng Print Co., Min 107.12 [2018]-
Tai bei shi: Xin wen feng chu ban gong si, Min 107.12 [2018]-
Schlagworte:
Buchumschlag
Gespeichert in:

STANDORT-Informationen erhalten Sie hier: