Further processing options

Global projections of future urban land expansion under shared socioeconomic pathways

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Guangzhao Chen, Xia Li, Xiaoping Liu, Yimin Chen, Xun Liang, Jiye Leng, Xiaocong Xu, Weilin Liao, Yue’an Qiu, Qianlian Wu, Kangning Huang
Type of Resource: E-Article
Physical Description: 1-12