Further processing options

Chinese Systemic Lupus Erythematosus Treatment and Research Group Registry IX: Clinical Features and Survival of Childhood-Onset Systemic Lupus Erythematosus in China

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Chan-Yuan Wu, Cai-Feng Li, Qing-Jun Wu, Jian-Hua Xu, Lin-Di Jiang, Lu Gong, Feng-Qi Wu, Jie-Ruo Gu, Jiu-Liang Zhao, Meng-Tao Li, Yan Zhao, Xiao-Feng Zeng, CSTAR Co-authors
Type of Resource: E-Article
Physical Description: 1276-1282
Subjects: