Further processing options

The MapZ-Mediated Methylation of Chemoreceptors Contributes to Pathogenicity of Pseudomonas aeruginosa

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Shuo Sheng, Lingyi Xin, Joey Kuok Hoong Yam, May Margarette Salido, Nicole Zi Jia Khong, Qiong Liu, Rachel Andrea Chea, Hoi Yeung Li, Liang Yang, Zhao-Xun Liang, Linghui Xu
Type of Resource: E-Article
Subjects: