Further processing options

Retrospective analysis of traumatic triradiate cartilage injury in children

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Yao Dong, Jinkui Wang, Jiaqiang Qin, Guoxin Nan, Yuxi Su, Bo He, Wenquan Cai, Kai Chen, Kai Gu, Xun Liang, Ge Yan, Zhongliang Wang
Type of Resource: E-Article
Physical Description: 1-9
Description
Physical Description: 1-9
ISSN: 1471-2474
DOI: 10.1186/s12891-021-04565-2