Historia de Cataluña compuesta por Bernardo Desclot notícia d'una traducció castellana de la Crònica de Bernat Desclot de l'any 1616

1. Verfasser:
Format: E-Artikel
Umfang: 227-256
Schlagworte:
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in:

Online